Vogels vs Vervotte

Mevr. Vogels zegt dat mevr. Vervotte "de klok vijf

M. Luys - Hechtel-Eksel

jaar terug draait door komaf te maken met de zorg op

maat voor gehandicapten".

Dat klopt. Mevr. Vogels vergeet echter te zeggen dat

zij die klok heeft stilgezet. Bewijs: meer dan 9000

gehandicapten die op een zorgvoorziening wachten op

het einde van de vorige legislatuur!

Mevr. Vogels wil (kan ??) blijkbaar niet begrijpen dat

ernstig- en zwaar mentaal gehandicapten meestal

slechts zorg op maat kunnen vinden in de volgens

Vogels te mijden instellingen.

Vervotte heeft tenminste de verdienste de pioriteiten

terug juist te zetten: eerst voorzien in de

basisvoorzieningen voor de meest zorgbehoevenden en

pas daarna de zgn. "zorg op maat van Vogels", de

Persoonlijk Assistentiebudgetten die in zeer veel

gevallen het leven van de licht-mentaal en vooral de

fysiek gehandicapten aangenamer helpen maken.

Mevr. Vogels deed precies het omgekeerde, wellicht

omdat deze laatste doelgroep wel een stem heeft bij de

verkiezeingen. Spijtig voor haar heeft het echter niet

kunnen baten.