Stemplicht

Het Vlaams Blok zou de helft van zijn kiezers verliezen als de stemplicht is afgeschaft volgens de opiniepeiling van GFK. Weten ze dit nu pas!

R.P.

Vroeger was de S.P.a er voorvechter van, daar zij dachten dat de het de CVP teveel voordeel zou opleveren (geestelijke).

Nu is de verplichting meer een reden om een protest of een foert stem uit te brengen, want de 30% voor het Blok is niet alleen voor hun programma dat niets voorstelt.

In Nederland en Duitsland is er geen Blok en daar staan ze nu veel verder met de allochtonen problematiek, maar problemen zijn voor het Blok een levensverzekering, ze oplossen dat is iets anders. Als deze partij in de meerderheid zou terecht komen zal het chaos en rebellie zijn.