Scheidsrechters

Scheidsrechters staan zwaar onder vuur tegenwoordig. Eigenlijk is dit al meer dan twintig jaren het geval.

Luc Vierbergen - Opglabbeek

Het grote verschil met vroeger is dat elke terrein in eerste klasse omringd is door 4 camera's, die registreren vanuit een ander standpunt dan het scheidsrechterlijk viertal.

Al de fouten begaan door spelers en scheidsrechters worden hierdoor uitvergroot, in slow motion herhaald, van dwarslijnen om buitenspel te detecteren enz. en op het grote publiek losgelaten.

De voetballiefhebbers en supporters vergeten effectief gemakkelijk dat scheidsrechters, net zo min als de spelers de perfectie benaderen, met als gevolg een niet aflatende litanie van negatieve kritiek. Degene die zijn job perfect uitvoert, mag de eerste steen gooien.

Het is wel een feit dat er veel geld gemoeid is met de industrietak voetbal.

Het kan dan ook niet dat professionele spelers op niet-professionele wijze beoordeeld worden.

Enerzijds omdat het scheidsrechters geen beroeps zijn,

anderzijds omdat er geen gebruik gemaakt wordt van multimedia technieken om aangevochten (en cruciale) fazes te gebruiken in de wedstrijd.

Een vierde en eventueel vijfde scheidsrechter kunnen hier nuttig werk verrichten.

Het gebruik van beeldmateriaal tijdens de wedstrijd zal de geloofwaardigheid van de scheidsrechters ten goede komen en is een goede manier om de scheidsrechters voor onterechte kritiek te beschermen.

Tevens worden spelers beschermd in de uitoefening van hun beroep : wetende dat de objectieve registratie van de feiten gebruikt wordt in de besluitvorming van de scheidsrechters, zal de kritiek en aggressiviteit zowel tov de scheidsrechter als de tegenstanders (collega's) doen afnemen. Vergeet immers niet dan elke foute beslissing een impact kan hebben op hun verdiensten.

KBVB, neem uw verantwoordelijkheid op en doe hetgene waarvoor jullie betaald worden !

Stel een beleidsplan op om de negatieve spiraal rond het Belgisch voetbal en zijn entourage te doorbreken en terug aangenaam te maken.

Communiceer dit stappenplan aub naar diegenen die jullie betalen, lees de gewone supporter. Betrek hen in dit proces !

En geef aan de scheidsrechter de middelen die ze nodig hebben om hun job uit te voeren !

Het is hoog tijd om het oubollige uit het gedachtengoed van de 20ste eeuw (of is het 19de ?) achter jullie te laten en professioneel gebruik te maken van de technieken van de 21ste eeuw. Durven jullie de uitdaging aan ?