Machtswissel CD&V

De machtswissel aan de top van de CD&V is nu niet zo voorspelbaar als voordien. Leterme, De Clerck en Van Peel hadden telkens overtuigende scores. Ook zijn ze telkens eerder door crisis aangesteld geweest. In de oppositie herpakken de Christen-Democraten zich, er zijn duidelijke alternatieven voor iedereen van de partij. Bijna was er opnieuw een verkrampte aanduiding voor de leiding tot Pieter De Crem de interimvoorzitter Jo Vandeurzen uitdaagt. Karel Van Butsel is in dit opzicht misschien de meest democratische kandidaat, met steun van een heel arrondissement wil hij verkozen worden. Tot zover de feiten, maar er is meer ballast. Leo Delcroix was beticht maar is vrijgesproken in de milieuboxenaffaire, en is dus raadgever geworden van Vlaams regeringsleider Leterme. Vervoersmaatschappij DHL is te lawaaierig en de CD&V zou er eerder als de VLD tegen zijn-- DHL heeft besloten Brussel af te bouwen. In 2000 hebben de Christen-Democraten voorgesteld accijnsverlagingen toe te passen indien de benzine de 50 frank/liter zou overtreffen. Straks staat het 1,25 euro en betekent de CD&V weer slecht nieuws. De keuze is voor vele leden evident, om te beginnen al bij de voorverkiezingen. Naast of tegen elkaar praten kan nog meer beslissingen veroozaken. Verkiezingen zijn er net om het scherp van de snede te vermijden. De toekomst wordt geformuleerd en dat kan enkel als er een meerderheid voor stemt. U weet toch ook wat kiezen, of heeft toch minstens voorkeuren?

Dominiek Deschepper