Transfers

N-VA en Vlaams Blok klagen (alweer) de transfers van Vlaanderen naar Wallonië aan. Over het Brussels Gewest wordt in alle talen gezwegen, naar aloude gewoonte. Over transfers van rijk naar arm, van stad naar platteland of van Antwerpen naar de Westhoek ook. Beweren dat elke Vlaming 2000 euro per jaar afdraagt aan het zuiden is platte demagogie. En ook al was het zo, wat dan nog? Het is toch niet omdat het bedrag hoog ligt dat men niet solidair moet zijn.

Jens Van Cauwenberghe