Wijze' Lessen'

Economie is de spil van een goeddraaiende staat. En, in welke bochten onze politici zich nu ook wringen, men kan onmogelijk ontkennen dat onze staatsstructuur voor een economische minwaarde zorgt. Bedrijven (DHL) zijn niet gebaat bij ingewikkelde staten waarbij elke deelregering op dezelfde voet staat. De economische problemen moeten op een zo hoog mogelijk niveau worden aangepakt, want dat is ook het niveau waarop de multinationals werken. In de praktijk wil dit zeggen dat België veel meer bevoegdheden moet hebben dan vandaag teneinde adequaat te kunnen reageren op de grillen van de internationale bedrijfswereld. Enkel zo kunnen we passend inspelen op het cruciale probleem van de tewerkstelling.

Nadine Destuyver