Minder is meer

Donderdag, 21.10.04. Aan de ontbijttafel draai ik bladzijde 1 om van onze krant, HBvL. Worden we daar toch niet door de opinieschrijver onmiddellijk geconfronteerd met een rekenkundig probleem. Het staat er, zwart op wit :"Minder is meer".

Michel Cremers - Zonhoven

In het zesde leerjaar wordt aan de leerlingen onderwezen wat grootheden zijn. Dat een grootheid die vermeerdert of vermindert ten gevolge van de wijziging van een andere, een afhankelijke grootheid is. Dat afhankelijke grootheden zich recht of omgekeerd evenredig kunnen verhouden.

Iedereen kent die vraagstukjes nog van in zijne jongen tijd : hoe minder(-) werklieden voor een bepaald werk, hoe langer(+) het werk zal duren. Dus omgekeerd evenredige verhouding. Maar ook hoe meer werklieden (+) voor een bepaald werk, hoe korter(-) de tijd zal zijn om dit werk af te maken.

Het is zoiets dat de krant ons, toegepast op onze premier Verhofstadt wil bijbrengen. Eigenlijk hebben de vroegere onderwijzers pech gehad dat Verhofstadt toen nog geen premier was, want dat had het didactisch materiaal zomaar voor het grijpen geweest.

Als minder meer is, dan is meer ook minder. Bijgevolg, volgens de stelling van de krant, kan Guy door zich 'minder' te moeien, 'meer' gedaan krijgen. En die stelling klopt als een zwerende vinger. Want nu moeit Guy zich 'meer', ja zelfs te veel met alles en brengt hij er 'minder' van te recht, om niet te zeggen dat hij er niets van bakt.