Vlaams geld

Vandaag titelen diverse kranten dat er enerzijds geen extra geld is voor de non-profitsector anderzijds dat de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonie en Brussel vorig jaar een historisch record van 6,6 miljard euro bedroegen. Volgens andere bronnen zelfs meer dan 11 miljard euro.

Rogier Vandenbussche - Boortmeerbeek

Beide vaststellingen zijn het gevolg van het wanbeleid dat de voorbije jaren door de politiek correcte partijen werd gevoerd. Zo waren er de laatste 10 jaar onder Dehaene en Verhofstadt wel centen om +/- 500.000 migranten op een soepele manier de Belgische nationaliteit te verlenen. Deze nieuwe Belgen, voor het merendeel laaggeschoolden, konden en kunnen onmiddellijk van onze sociale zekerheid genieten, met vele misbruiken, extra kosten voor het inburgeringsbeleid en vele andere inmiddels gekende problemen tot gevolg. Zelfs de voorstander van het eerste uur inzake migrantenbeleid, Mevrouw Vogels van Groen !, is n.a.v. de massale gezinsherenigingen tot de vaststelling gekomen, dat het zo niet verder kan. De verantwoordelijke politiekers hebben alzo van Belgie een "Wereld OCMW "gemaakt. Het door hen gevoerde beleid staat in schril contrast met bvb Zwitserland. Pas na 12 jaar actieve economische inbreng voor het land beslist de Zwitserse overheid indien een immigrant al dan niet over de Zwitserse nationaliteit kan beschikken. Het geblunder door het voeren van de "Zoete Inval Politiek "alsook het continue in stand houden van de "Vlaamse Eenrichtingssolidariteit " met voornamelijk onze zuiderburen, alwaar menig profitariaat welig tiert, wordt met de dag duidelijker voor de modale Vlaming. Komt daarbij dat de top van de vakbonden hun leden jarenlang hebben gehersenspoeld aangaande het migrantenbeleid en de overdreven solidariteit met Wallonie. De politiek correcte regeringen hebben eveneens het teveel betaalde belastinggeld alsook de bijdragen voor de sociale zekerheid, die de autochtone bevolking jarenlang heeft bijgedragen, onmiddellijk doch vooral op een onverantwoorde manier opgesoupeerd. Rekening houdende met het vorig jaar geerfde Belgacom pensioenfonds stelt het Zilverfonds immers niets voor. Toen ik vrij recent Vacature las waarin SPA-er Hans Bonte, voorzitter van de vergrijzingscommissie, verklaarde dat de gepensioneerden in de toekomst onder elkaar solidair zullen moeten zijn, daar de kassen leeg zijn, rezen mijn grijze haren ten berge. Ook de massale aanvragen voor stookoliecheques bij de OCMW’s zijn daarenboven een bewijs van de toenemende verarming. De dag dat de vakbondsafgevaardigden, doch vooral hun trouwe volgelingen met name hun vakbondsleden, zullen beseffen dat hun persoonlijke portefeuille, geconfronteerd zal worden met de gevolgen van het hiervoor in mensentaal omschreven en inmiddels doorgevoerde politieke beleid, zal Belgie te klein zijn. Zij zullen evenwel in eigen boezem moeten kijken want door het klakkeloos opvolgen van de richtlijnen van hun Vakbonds Top zijn zij medeverantwoordelijk voor de huidige catastrofale toestand. Tot slot indien de toenmalige CVP gedurende het 40 jarige continue regeringsbeleid haar slogan "Het gezin is de hoeksteen van onze samenleving " op de Vlaamse bevolking had toegepast dan hadden de actuele problemen makkelijker kunnen worden opgevangen