Verhofstadt en DHL

'Minder is meer' (De Kern, HBvL 21/10/04). De editorialit had zijn donkerblauwe sokken weer aangetrokken. In zijn column noemt hij Verhofstadt een enthousiast voluntarist die in het DHL-dossier geslachtofferd wordt door de deelstaten.

Nick Gabriëls - Bree

Hij zou toch moeten weten dat diezelfde Verhofstadt reeds in januari van dit jaar twee scenario’s had uitgedokterd met en over DHL, nog lang voor de deelstaatverkiezingen.

Deze afspraken, samen met de nodige correspondentie, achterhouden tot na de verkiezingen om de pluimen op zijn eigen hoed te steken bij goed nieuws en bij het tegendeel de zwarte piet door te schuiven naar zijn politieke tegenstanders is opportunistisch, niet enthousiast. Uw schrijver weet dat maar schrijft dat liever niet. Waar haalt hij de mosterd???