Verkiezingsfraude VS

Wat mij bijzonder boos maakt is dat de VN het niet eens nodig vindt naast het Carter Center, onder meer op verzoek van Pax Christi extra onafhankelijke waarnemers bij de presidentsverkiezingen in de VS toe te laten ( tenzij de zittende president daar zelf om zou verzoeken-aldus diezelfde VN ) , en dit terwijl we weten hoe ongelooflijk er bij de vorige verkiezingen in 2000 vooral in Florida is gefraudeerd. Zelfs Sherry Blair was er van overtuigd dat Bush het presidentsambt gewoon had gestolen van Gore en een lid van Blair's partij weigerde laatst nog in het programma Question Hour van de BBC zelfs maar het woord verkiezing te gebruiken zodra het over Amerika ging. Ten andere, wat was de aanleiding tot die roemruchte wekenlange manuele hertelling van ca 2700 stembiljetten? Het feit toch dat bepaalde telmachines zogenaamd per vergissing zodanig waren geprogrammeerd dat ze alleen de stemmen voor de republikeinen afdrukten. Wel, ik dacht dat zoiets alleen nog mogelijk was in een of andere obscure bananenrepubliek, maar niet in de VS. Overigens, wat ik nog griezeliger vind is dat uitgerekend Michael Moore, die deze en andere wanpraktijken ( zoals ook de betrokkenheid van familieleden van de Bush -clan bij de uiteindelijke hertelling en zelfs het inzetten van knokploegen om de zwarte bevolking te intimideren ), aan de kaak stelde in zijn book 'Stupid White Men ' degene is die uiteindelijk de grootste bakken haat en kritiek over zich heen krijgt. Maar ja, zo zijn mensen nu eenmaal : ze schieten altijd liever op de boodschapper dan op degenen die hun uiteindelijk in de problemen hebben gebracht. En dan het argument van Microsoft dat deze verkiezingen absoluut waterdicht zijn, terwijl iedereen weet dat zowel het FBI als de CIA naar hartelust in de databanken van Redmond kunnen graaien wanneer hun dat belieft.

Rob Berkmans - Achel

Dat is zelfs niet meer om te lachen.Evenmin als het feit dat de oersimpele electronische stembiljetten die nu gebruikt worden, met een simpele 'smartcard ' schijnbaar zelfs door een twaallfjarige in papa's garage aan de lopende band kunnen verveelvoudigd worden en naar hartelust verkocht op de zwarte markt. Waterdicht noemen ze dat ..