Homohuwelijk en de rest

De anti-discriminatiewet werd doorgelicht en de auteurs werden op de vingers getikt. Wijzelf waren nooit onverdeeld gelukkig met deze wet, in de vorm zoals ze werd ingevoerd. Wel stellen wij vragen bij het enthousiasme waarmee alle partijen en belangengroepen hebben gereageerd op de schorsing van enkele onderdelen uit deze AD-wet.

S. Paemelaere, C. Tits - Leuven

Wanneer het in de bijgestelde vorm zoveel beter is, waarom hebben de paars-groene juristen - die de anti-discriminatiewet uitekenden - hun wettekst dan niet bij de eerste poging zò geschreven en ingevoerd? Voor ons is dit een veeg teken aan de wand, dat we meer en meer bestuurd worden door politieke amateurs.

Vandaag heeft het Hof de vraag tot schorsing van de wet op de openstelling van het huwelijk - voor koppels van gelijk geslacht - verworpen. Opnieuw zijn wij zeer tevreden met de beslissing van de rechters, want met de openstelling van het huwelijk werd een belangrijk signaal gegeven.

Een belangrijk en niet mis te verstaan signaal dat nu bevestigd wordt. De openstelling van het huwelijk blijft een dwingende boodschap voor de geesten die zichzelf nog niet helemaal konden verzoenen met de gelijkwaardigheid van holebi’s en hetero’s. Wij hopen dat deze ethisch-conservatieve krachten nog bijdraaien, wanneer hen daartoe tijd gegeven wordt.

De samenleving evolueert en emancipeert. Het huwelijk voor koppels van gelijk geslacht was een stap in de goede richting en kent een breed maatschappelijk draagvlak. Wij vragen dan ook aan alle partijen die in het federale parlement vertegenwoordigd zijn dat zij de volgende logische stap zetten.

Waar zijn de politieke partijen vandaag, die zich in de aanloop van Roze Zaterdag (en de regionale verkiezingen) sterk maakten dat ze voor een doorbraak zouden zorgen in het adoptiedossier? VLD, Groen! en SPA-SPIRIT probeerden mekaar zelfs vliegen af te vangen door elk afzonderlijk met een voorstel op de proppen te komen en het aan te prijzen als het meest holebi-vriendelijke voorstel van allemaal.

Wij stellen vast dat de dwarsliggers in dit dossier ook weer over de taalgrens gezocht moeten worden: voor de gelegenheid de Franstalige liberalen (MR). Daarom treden wij Ivo Moelans (hoofdredacteur Uitkomst) bij, wanneer hij stoutmoedig beweert dat deze bevoegdheid dan ook maar gesplitst moet worden. Als we onze politici mogen geloven, zou er op Vlaams niveau immers “onverwijld” een meerderheid gevonden kunnen worden om de adoptiewet open te stellen. Met SPA-SPIRIT, VLD en CD&V/N-VA - die elk op hun eigen mannier het eisenplatform van Roze Zaterdag 2004 ondersteunden - in de regering, moet dat toch een koud kunstje zijn…