Hoge inkomens

Een maandinkomen van 20 miljoen oude BFR of 500.000 euro gelijk Jan Coene van Picanol, blijkt in kringen van “managers” heel normaal te zijn. Het zijn juist deze “heren en dames” die elkaar duizelingwekkende vergoedingen geven, die het hardst roepen dat in ons landje de “loonkost” van arbeiders en bedienden te zwaar is.

Georges Houtmeyers - Genk

Ondertussen horen we van de socialisti-sche minister Vandenbroucke dat er bij ons geen geld is voor de zorgsector, noch voor het on-derwijs noch in de privé én dat het blokkeren van de lonen van de werkende mensen absoluut noodzakelijk is. Eén zaak wordt mij duidelijk : om zichzelf te kunnen verrijken, moeten die managers ons verarmen. Vandenbroucke ligt daar blijkbaar niet wakker van. Wordt het niet hoogtijd dat wij gaan eisen dat er jaarlijks een extra belasting komt van minstens 1% voor de vele tienduizenden families gelijk de familie Coene die over zulke grote vermogens bezitten? Met die opbrengst zouden heel wat sociale noden kunnen opgelost worden.