Vervroegde vrijlating gevangenen

Hoe is het in godsnaam mogelijk om iemand vervoegd vrij te laten, zij het nu onder bepaalde voorwaarde of niet? Een rechter, bijgestaan door gewone mensen (die daartoe verplicht worden) beslissen in eer en geweten eerst en vooral of de beschuldige schuldig is, daarna word de straf bepaald.

Ludo Tilkens - Sint-Truiden

Enkele jaren later trekt men zich van deze beslissing niks meer aan, lapt men de uitspraak die het volk toen wou aan zijn laars en bepalen enkele VOLKSvertegenwoordigers dat iemand vroeger kan vrijkomen!

Volksvertegenwoordig, was is dat in feite? Volgens mij moet een volksvertegenwoordiger de mening van de mensen (het volk) dat hem verkozen heeft, naar voren brengen. Maar in werkelijkheid is een volksvertegenwoordiger een persoon die zijn eigen goesting doet, zich van zijn volk niks aantrekt en hoopt dat deze mensen dom blijven zodat hij enkele jaren later hen opnieuw mag vertegnwoordigen. Heren vergeet een ding niet mensen blijven niet dom hoor.

Om nu terug te komen op de vervroegde vrijlatingen. Een straf is een straf, eens een straf gekregen moet men ze ook uitzitten. Het kan zijn dat er eens iemand te zwaar gestraft wordt, dan moet men de strafmaat maar aanpassen zodanig dat er in de toekomst voor zulke misdaad een minder zware straf word uitgesproken. Nu lacht men met een uitspraak, wat de straf ook is, meestal komt men toch veeeeeeeeeel vroeger vrij.

Nog een beetje geduld heren en men wordt voor een lichte verkeersovertreding zwaarder gestraft dan voor een moord. Daar telt geen vermindering, daar telt niks. Daar zegt men: ge moest het reglement maar nageleefd hebben, dan was er nu niks aan de hand.

België is een land van en voor de criminelen aan het worden.Hoe crimineler men is hoe meer voordelen men bekomt. Mensen die dag in dag uit gaan werken moeten goed zien om rond te komen en gaan gebukt onder het leven. Maar kijk maar eens hoe goed een gevangene er uitziet die vervroegd vrijkomt! Ja in een gevangenis is het slecht, dat geloof ik ook, maar er zijn gevangenen die het beter hebben dan mensen die hun ganse leven moeten werken, en wat die heren vragen krijgen ze ook.

Zij hebben rechten, maar ook hun slachtoffers hadden en daar dachten zij toen ook niet aan, waarom moeten wij nu dan wel aan hun rechten denken?