EU-commissarissen

De EU, voortvloeiend uit de Gemmenschap voor Kolen en Staal, heeft een neutraal en lekenkarakter. Het is niet omdat - zeker met de opname van Polen - de christendemocraten in de meerderheid zijn dat dit een religieuze wending mag nemen. Des te minder daar er zich onder hen uit de echt gescheiden personen bevinden,iets wat de Kerk verwerpt. De tijd is voorbij dat het Vaticaan Kruistochten, brandstapels en Godsdienstoorlogen tegen andersdenkenden kon organiseren. Ook al ben ik alles behalve een homo, ik kan als vrijzinnige niet dulden dat een commissaris in spe deze groep mensen als zondaars definieert. Zonde is immers een religieus begrip. Het gebruik ervan maakt hem onbetrouwbaar voor een functie met een lekenkarakter.

Prof dr em J. Baerten - Spanje

Volgens Buttiglione, zou kritiek op zijn houding neerkomen op "anti-christelijke inquisitie". Hij zet de dingen ondersteboven.