Leo Delcroix

Ex-CVP minister krijgt eerherstel van poulain (hbvl 16/10/2004). Het politieke establishment leverde de voorbije maanden een schertsvertoning van formaat. De bedreven politiek in dossiers als DHL en B-H-V wordt door de man in de straat niet begrepen en nog minder getolereerd. Dat de gewone burger nood heeft aan 'stielmannen' bewijst de bestendige populariteit van Jean-Luc Dehaene.

Tom Thijsen - Kortessem

Yves Leterme is volgens mij dé stielman van de huidige CD&V. Het leiden van de huidige Vlaamse regeringscoalitie is geen simpele zaak. Leterme is voor heel wat mensen in de straat het vertrouwen waard. Gewonnen vertrouwen dat op de helling komt te staan nu Leo Delcroix, een in opspraak geraakte ex-minister, een prominente positie krijgt binnen de pasgeboren Vlaamse kanselarij.

Moet dit door Jan met de pet als een edel gebaar aanzien worden nu Leterme zich niet bezondigd aan vadermoord zoals Brutus dat met Caesar deed? Of moeten we juist ontgoocheld zijn nu hand en spandiensten de bovenhand halen op het vertrouwen van de burger.

Naar mijn mening was de houding van kartelgenoot Geert Bourgeois consequenter toen hij deze week Johan Museeuw ontsloeg als commentator op de Vrt.