Baron André de Moffarts

Blazoenen- deskundige André de Moffarts van Lummen heeft ons verlaten. Hij was baron van het Heilige Roomse rijk. Deze titel is misleidend, want hij wekt de indruk dat André de Moffarts zijn titel zou kunnen te danken hebben aan het Vaticaan en niets is minder waar.

Willy Alenus - Oostende

Wij hebben hier te maken met een gebrekkige vertaling van het oorspronkelijke Freiherr (baron) van het Heiliges römisches Reich deutscher Nation. Deze toestand begint bij keizer Karel de Grote (742 - 814). Daarmee wordt ook de nadruk gelegd op de gelijkheid van het Heilige Rijk (Sacrum Imperium) en de Heilige Kerk (Sancta Ecclesia). Aan dat Heilige Romeinse Rijk kwam een einde in 1806, toen Napoleon ook het Duitse grondgebied veroverde. Met zijn adellijke titel hoog op zijn doodsbrief aan te brengen, heeft wijlen André de Moffarts willen beklemtonen dat hij een baron "van ons kanten was", van Limburg, dat is het vroegere graafschap Loon, dat is het Nederlandssprekende noorden van het voormalige prinsbisdom Luik. Van 980 tot 1795, toen ook het Luikse vorstendom werd afgeschaft door en ingelijfd bij de Franse republiek, was het prinsbisdom een leengoed van het Duitse keizerrijk. Onze Limburgse adel, als nakomeling en opvolger van de Loonse- Luikse aristocratie is veel ouder dan het huidige koninkrijk België (1830). En dat mag wel eens in de verf worden gezet. Wij betreuren het heengaan van André de Moffarts, hij was een goed mens.