Stookoliefonds

Het stookoliefonds is weer echt belgisch, niet de olieproducenten, niet de staat (die reeds vele miljoenen heeft

Johan Janssis - Bovelingen

opgestreken), maar wel de GEWONE BURGER moet er weer voor opdraaien .Om te kunnen genieten van dat fonds mag men maximum 12732 euro inkomsten hebben per jaar, maar stel nu dat ik 12800euro inkomsten per jaar beb hetgeen niet overdreven is dan kan ik er niet van genieten en moet ik het fonds nog gaan spijzen begrijpen die begrijpen kan Waarom de BTW niet AFSCHAFFEN of terug brengen naar 6% op voeding is de BTW toch ook maar 6% deze zaken zijn toch noodzakkelijk in een huishouden, en als men arm is(SPIJTIG, MAAR WAAR, KLEINE KINDEREN DIE ZWAAR HOESTEN EN KLAGEN DAT ZE ECHT KOUD HEBBEN EN HUN NIET KUNNEN VERWARMEN DAT IS ONBEGRIJPELIJK IN ONZE MAATSCHAPIJ en dan zeggen dat onze MINISTERS naar KONGO gaan om steun te geven aan de arme in kongo

WEL HEREN POLITIEKERS DENK VOOR EEN KEER NIET AAN JEZELF MAAR AAN JE KIEZERS WANT JE KAN ZE SNEL VERLIEZEN EN ER IS WAT OP KOMST (zie vla blo uiting van misnoegdheid van de burger)