Verhofstadt en de politici

vrijdagavond heb ik premier Verhofstadt op de zender VTM nog eens bezig gehoord en gezien in het programma Polspoel & Desmet gepresenteerd door het gelijknamige olijke duo, voor mij eerder te vergelijken met de heren Waldorf en Statler uit The Muppet Show, al wil ik eerlijk toegeven dat ze zich deze keer redelijk gedragen hebben.

Rudi Vereecken - Terhagen

Waar het vooral om gaat is de premier zelf die alle mogelijke pogingen wil ondernemen om toch nog ernstig genomen te worden door de publieke opinie. Wat mij betreft: een complete mislukking en afgang.

Het enige waar Verhofstadt het nog over kan hebben zijn de vooropgestelde maatregelen, de geplande samenkomsten met de gewesten maar vooral het oeverloos vooruitschuiven in de tijd van de echte problemen.

Tot in het oneindige viel hij steeds terug op het feit dat zijn regering er in gelaagd was een begroting in evenwicht in te dienen. Dit feit alleen, samen met zijn zogezegde belastingsverlaging waarvan de burgers pas in 2006 iets zullen voelen, moet zijn mislukt beleid van de laatste jaren volledig camoufleren. Eerlijkheidshalve zou de heer Verhofstadt er moeten bijzeggen dat zijn begroting in evenwicht, voor Europa althans, er gekomen is dankzij de zuinigheid van Vlaanderen.

Als dank aan Vlaanderen voor de geboden hulp, wil hij echter datzelfde Vlaanderen een prijs laten betalen aan Wallonië voor zaken die in het verleden reeds lang hadden moeten geregeld worden en die Vlaanderen rechtmatig toekomen.

Hij komt er openlijk voor uit dat Vlaanderen een prijs zal moeten betalen voor de Waalse onterechte chantage.

Indien dit niet gebeurt is het afgelopen met Verhofstadt II, zal zijn goede vriend Elio er wel voor zorgen dat de federale regering heeft afgedaan. In de huidige omstandigheden is opnieuw naar de kiezer moeten een regelrechte ramp voor Verhofstadt en zijn VLD.

Vrijdagavond heb ik Verhofstadt opnieuw horen goochelen met miljarden euro's dat het een lieve lust was, alleen voor een mogelijke loonsverhoging voor de werkende klasse is er geen ruimte. Dat moeten de burgers nu maar eens goed begrijpen.

Misschien dat de burgers dat wel begrijpen of zouden kunnen begrijpen indien de ganse politieke klasse met Verhofstadt op kop ook maar eens een duidelijk signaal zouden geven door bijvoorbeeld hun riante maandsalaris in combinatie met de nodige bijhorende onkostenvergoedingen met 30 à 40 % te verminderen en op gans deze wedde de normale belastingen te betalen zoals iedere burger en niet op de helft zoals nu voor deze dames en heren het geval is.

Pas dan zouden zij misschien het recht hebben om allerlei verplichtingen aan de burger op te leggen indien zij zich op gelijke voet zouden plaatsen als de gewone burgers en zichzelf niet boven de wet stellen.

Hoelang gaan al deze hoogverheven politici de gewone burgers blijven belachelijk maken en eindelijk eens stoppen met hun politieke spelletjes tot meerdere eer en glorie van hun eigen "ik" persoontje.

Verhofstadt heeft schrik dat de federale regering zal vallen en kruipt daarom op zijn knieën voor Di Rupo.

Langs de andere kant dreigt hij met zijn VLD de Vlaamse regering van Yves Leterme af door te stellen dat wanneer de VLD uit de federale regering valt, zij ook uit de Vlaamse regering stapt.

Dat is dan weer de grote schrik van de CD&V en Yves Leterme om opnieuw de macht te verliezen en deze zijn, samen met de N-VA, dan weer bereid om al hun verkiezingsbeloftes in te slikken en zich nu te plooien naar de eisen van Verhofstadt.

De SP.a intussen telt de uppercuts die VLD en CD&V/N-VA krijgen te incasseren van elkaar en doet wat hun voorzitter altijd al gezegd heeft, zij gaan in het midden van het bed liggen. Wie er naast hen ligt, of het nu VLD of CD&V is, maakt hen echt niets uit als ze maar mee aan de macht zijn.

En de onmondige burgers, die staan erbij en kijken ernaar.

Graag wil ik altijd van mening wisselen, via mijn website www.rudivereecken.be , met mensen die vinden dat ik het verkeerd voor heb of met diegenen die ook vinden dat er verandering moet komen.