Minister Freya

Met grote belangstelling heb ik geluisterd naar de denkpiste's van onze federale minister van Werk die niet bepaald vooruitstrevend kunnen genoemd worden!

Rob De Wispelaere - Houthalen-Oost

Tijdens de komende maanden komt er een belangrijk interprofessioneel overleg tussen de werkgevers én onze vakbonden, vandaar dat ik haar uitspraken terzake naast de inzet van het syndicaat leg... Uiteraard is er de klassieke eis om zéker niet te ijveren voor loonopslag, het vermanende vingertje vanwege de premier is zo voorspelbaar.

Sta mij toe om te pleiten voor het gelijkheidsbeginsel tussen bedienden én arbeiders, het ACV is al jaren vragende partij om het onderscheid tussen de werknemers op dit vlak zo snel mogelijk af te bouwen!

Het is niet meer van deze tijd om de werkmensen op te splitsen in twee groepen, waardoor bijvoorbeeld de opzegtermijnen drastisch verschillen naargelang het statuut.

Een andere vraag is het openstellen van de groepsverzekering voor iedereen, als je het mij vraagt is dit toch niet overdreven?

Tot slot én niet onbelangrijk, moet er een eind komen aan de goedkope afdankingen van grote aantallen arbeiders bij de sluiting van een onderneming, ik durf hardop te dromen van het récht op vergoeding voor iedereen.

Aan de goedlachse minister Freya wil ik maar één goede raad geven: luister a.u.b. met respect naar de vakbonden, want een wederzijds vertrouwen is het allerbelangrijkste...