Steun van Bourgeois

DH (Overpelt) schimpt op NVA-er Bourgeois onder het voorwendsel dat deze het VB niet openlijk zou steunen om het B-H-V-dossier bij hoogdringendheid te behandelen. Bij mijn weten heeft Bourgeois zich niet gedistancieerd van de Vlaamse regering en haar wetsontwerp. Het is partijdig en onverantwoord deze politicus over de hekel te halen zolang hij komaf wil maken met deze kwestie. Ik behoor tot geen partij meer sinds ik Egmont mede hielp kelderen, maar duld niet dat men laster verkoopt. Idem t.o.v. Kerry. Het is integendeel Bush die de middenklas en de sociaal misdeelden de das omdeed, Clintons spaarpotje in de woestijn uitgoot en zowel zijn volk en de hele wereld nodeloos en zonder toestemming van de VN , blootstelde aan terreuractie. Zijn steun aan Israel, waar extreem-rechts de verzoenende Rabin ombracht, deed de Islamketel overkoken. Het is moedig vanwege Kerry de draad met het Clintonbewind opnieuw op te nemen na Bush-catastrofe die deze nu in zijn voordeel poogt om te buigen. Bush is tegelijk een gelovige en een duivel in een wijwaterspot die geen stem verdient.

Prof.dr em.J.Baerten