Stookoliefonds

De regering heeft beslist dat de laagste inkomens kunnen genieten van een tegemoetkoming om de duurdere brandstof te kunnen betalen. Een mooi gebaar, ware het niet dat alweer dezelfde mensen het gelag moeten betalen. Van zodra de stookolieprijs iets daalt, staat de regering klaar om een extra heffing van € 3,00 per 2000 liter te heffen. Dit is wat ik noem een hypocriete houding, temeer daar de staat extra profiteert van de (te) dure stookolie. Beter ware het dat de regering zou afzien van de BTW heffing op de verhoogde marktprijs, zo kan de gewone werkman, die net iets teveel verdient om in aanmerking te komen voor een stookoliecheque, ook z'n energierekening betalen. Maar ja, om de begroting in evenwicht(?) te krijgen is de hoge olieprijs eigenlijk een meevaller voor de Staat. Wanneer gaan onze politieke leiders eens leren besparen en stoppen met de rekeningen te betalen op de kap van de arbeiders die nu al het zwaarst belast zijn van heel Europa? Haal het geld waar het zit en stop die oeverloze geldstroom richting Wallonië.

Guido Hellings