Wet en gelijkheid

In zijn antwoord op een lezersbrief van 15/10/04 slaat Ing. S. Yilmaz uit Genk de bal flink mis. Hij schrijft onder meer dat iedere INWONER in België gelijk is voor de wet of hij nu allochtoon of autochtoon is en iedere inwoner zou van dezelfde sociale en andere voordelen moeten genieten. Einde citaat. Dat zou misschien wel mooi uitkomen voor mr. Yilmaz, maar het is namelijk zo dat niet iedere INWONER, maar iedere BELG ( met officieël paspoort) gelijk staat voor de wet. Wat de discussie betreft met het wel of niet afdragen van subsidies aan christelijke kerken en moskeën, kortom alle godsdienstige plaatsen, wil ik het volgende nog kwijt. Alleen de officieël erkende godsdiensten krijgen vergoedingen van de Belgische staat, dus de belastingsbetaler (en niet van iedereen die hier woont). Daarbij hebben de moslims geen klagen, want zij worden ruim ondersteund door de Arabische landen, inzonderheid door Soedi Arabie voor de bouw van moskeën hier in Europa. En wat het culturele aspect betreft: West-Europa is nog steeds uit overlevering en traditie het christelijk avondland genoemd. In feite zou het goed zijn dat iedereen zijn eigen potje kookt en ook betaalt. Ik bedoel: geen subsidies aan geen enkele godsdienstige overtuiging en laat de leden er zelf voor betalen als ze een vergaderplaats willen hebben om te bidden.

Georges Bleyen