Vrije meningsuiting

Een mijnheer Salami uit Genk twijfelt over vrije meningsuiting en schrijft in een brief van 9 oktober dat allochtonen alleen hun mond mogen houden en het vuile werk doen. Hij haalt aan dat allochtone ouderen die hier het vuile werk zijn komen doen, zwaar ziek zijn en en dat ze niet meer van hun welverdiende pensioen kunnen genieten .Wel mijnheer, hoeveel Vlamingen zijn er in hetzelfde geval?

Deckers Alice

Wilt gij de Vlaamse ex-mijnwerkers te eten geven die hier in een straal van 200 meter wonen? Ik niet . Ge zijt hier geboren, ge hebt hier gestudeerd, kent 4 talen en ge hebt een ingenieursdiploma. Dank zei uw vader die hier wilde komen werken, er is toch niemand verplicht geworden, anders zat ge nu misschien geiten te hoeden in de Turkse bergen . Ook zegt ge dat ge depri waart omdat het 4 jaar duurde voor ge werk (vond) op uw NIVEAU . Ben ik toch altijd een stommerik geweest ,ik ging werk zoeken. Dan haalt ge aan dat ge werk vondt, omdat er waarschijnlijk een tekort was in die sector. Nou pech voor u dus. Weet u wel hoeveel afgestudeerde ingenieurs er in de fabriek aan een band staan, ze hebben werk en kunnen nog altijd uitkijken naar een job op hun NIVEAU. Wel die gingen op zoek naar werk en zitten niet thuis depri te wezen .

Ook verwijt ge ons dat de schuld in de schoenen van allochtonen schuiven gemakkelijk is. Dan vraag ik of het niet eens tijd wordt dat die allochtonen uit die slachtoffer-rol kruipen waar ze zich zo graag in wentelen met hulp van de regering. Het is altijd gemakkelijker de splinter in iemand anders ogen te zien, maar niet de balk in je eigen oog. Wel dit is nu vrije meningsuiting, gekruid met feiten .