Fiscale amnestie

Wat hebben wij het moeilijk gemaakt! Zelfs op tv hebben de minister en fiscale experts zich tegengesproken. Er wordt gevraagd dat door de fiscus - niet gekende kapitalen naar financiële instellingen in België teruggebracht worden mits een 'zonderregeling' naargelang de bestemming der gelden.

Dr. Werner De Pillecyn - Heusden-Zolder

Zwart geld is verdoken geld. Het kan gaan om crimineel geld. Grijs geld is geld voor lonen, verkopen, erfenissen waarop geen belastingen werden betaald na het ontvangen van de sommen , of geen belastingen op hun intresten. Zo ontstaan rekeningen in het buitenland.

BTW of taksen worden soms aan de bron afgehouden. Andere sommen worden soms afgehouden in de vorm van handgifte. Hierover gaat het. De regering wacht op die kapitalen maar wat ze links openen, sluiten ze rechts. Vragen komen: hoeveel de zonderregeling op de kapitalen met of zonder de intresten, alles terug of een deel? En geld uit een nalatenschap, verjaring, enz?

En zo zitten wij bij overreglementering, weer ens vast! De juridische teksten zijn veel te gedetailleerd. En alles wordt geblokkeerd. En toch zijn de reglementaire teksten niet zo moeilijk neer te schrijven. Waar een wil is, is een weg. En meer hoeft niet.