DHL dreigt met collectief ontslag

Het koeriersbedrijf DHL pleegt chantage met haar dreigement om de procedure van collectief ontslag op te starten , bij een negatief onderhandelingsresultaat...

Rob De Wispelaere - Houthalen Oost

Ziezo, de kogel is door de kerk!

De hele heisa rondom DHL, inclusief de communautaire spanningen, worden grofweg misbruikt om het falend beleid van het eigen management te verdoezelen!

Er waren al geruime tijd hardnekkige geruchten dat het koeriersbedrijf het vastgelegde quota voor de nachtcluchten zou manipuleren, zogenaamd om de tewerkstelling in Zaventem verder te versterken. Het is de directie van DHL nooit te doen geweest om een geloofwaardige uitbreiding van haar activiteiten in Zaventem, maar integendeel om via het uitroepen van "overmacht" een inkrimpingsscenario op te starten.

Opnieuw heeft het bedrijfsleven (bewust) misbruik gemaakt van de verschillende beleidsniveau's én gewesten om hun ware aard te maskeren!

Zulk een bedrijfsstrategie is nefast voor onze tewerkstelling, als militante ACV' er wil ik dit onrecht met de scherpste bewoordingen veroordelen.

Mijn vraag aan de publieke opinie is: wat doen we hiermee??