Oneerlijkheid duurt het langst in de mensenwereld

Naar aanleiding van de lezersbrief ivm het stookoliefonds, deel ik terecht

F.V.

de opmerkingen van de lezer. Hij is waarschijnlijk nog iemand van de oude

garde zoals ik. Wij werden opgevoed met de waarde "eerlijkheid duurt het

langst". Hoe ouder ik word, hoe meer ik zie dat in deze wereld juist het

tegenovergestelde waar is. Wie het hardste kan liegen en bedriegen, die

haalt het altijd en nog wel ongestraft.

ik kan u zo een lange reeks feiten opsommen die we dit jaar meemaakten, maar

ik zal me beperken tot hetgeen we gisteren te horen kregen.

Twee maanden geleden kwam een jonge onderwijzeres uit het katholieke

onderwijs een appartement van ons huren.Het gebouw is splinter nieuw en

alles is netjes in orde. Deze dame had echter nog tal van wensen die we alle

naar behoren invulden. Ze wou in september 2004 pas beginnen huren vanaf 1

november en we stemden erin toe alsook in verlaging van de (niet hoge)

huurprijs omdat ze in ruil het appartement beloofde goed te onderhouden.

Alles gebeurde op erewoord zowel van haar als van ons. Tot uiteindelijk deze

week het huurcontract moest getekend worden en de aap uit de mouw kwam : ze

moest het niet meer hebben. Daar staan we dus met alle gedane extra onkosten

en zonder huurder. Enorm veel financiele schade van ons en nu kunnen we weer

van nul af beginnen.

Het is angsaanjagend dat zo iemand voor de klas staat. Welke waarden geef

zulk eenvrouw mee wanneer zijzelf totaal onbetrouwbaar, vals en leugenachtig

is. ?? Ik beklaag de kinderen die door de handen van zo'n gewentensloze

leerkracht passeren.