Massagraven in Hatra

Massagraven in Hatra

Rob Berkmans - Achel

Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat Saddam uitgerekend onder meer een van de historisch meest waardevolle sites van zijn land, Hatra zou hebben uitgekozen om er zijn rivalen, de Koerden massaal te gaan dumpen.De indrukwekkende oude Romeinse nederzetting Hatra staat overigens op de lijst van het historisch beschermd erfgoed van de UNESCO , en dreigt nu tot overmaat van ramp hetzelfde lot beschoren als onder meer de wereldberoemde hangende tuinen die amerikaanse gevechtshelikopters regelmatig schijnen te gebruiken als uitvalsbasis.(!) Want, zo redeneren de militaire bevelhebbers, daar staan ze veilig voor raketaanvallen van de opstandelingen.Met andere woorden, ze weten zelf verdomd goed hoeveel respekt zelfs een 'rebel' of terrorist heeft voor het verleden van zijn land.De daverende tanks en helikopters hebben overigens waarschijnlijk al enorme, niet in te schatten schade toegebracht aan nog veel meer archeologische plekken in het land die in veel gevallen al sinds GO I in 1991 niet meer toegankelijk geweest zijn voor de onderzoekers.

Ten andere de grootste oorlogsmisdaden hebben zich, zoals geweten, niet daar voorgedaan maar wel o.m. in Halabja en omgeving waar een paar duizend Koerden zijn vergast en bestookt met fragmentatiebommen en met vermoedelijk blauwzuurgas, hetgeen Saddam duidelijk nooit in zijn bezit heeft gehad ( wel het klassieke mosterdgas )Gas dat is uitgestrooid met voornamelijk Franse Alouette helikopters en Mirages en russische Miggs.en dat laatste nota bene terwijl Saddam op dat ogenblik officieel bondgenoot was van de Reagan-administratie.( Tenzij die op dat ogenblik te arm was om hem aan wat fatsoenlijk oorlogstuig te helpen.. )

Nu, het zou in ieder geval veel logischer geweest zijn dat de amerikaanse onderzoekers dààr in de eerste plaats naar bewijsmateriaal gingen zoeken waar zich toch de meest opvallende en omstreden misdaden tegen de menselijkheid hebben voorgedaan. Maar ongetwijfeld zou een neutraal internationaal onderzoeksteam hier onmiddellijk met heel wat vragen komen te zitten die de bezetter eerder verdacht zouden maken dan in het gelijk stellen. En dat weet Bush ook. Dus liever een plek waar 'propere ' slachtoffers kunnen gevonden worden.

Overigens, hebben de Russische 'bevrijders' op het einde van de tweede wereldoorlog niet meer dan eens ook hun eigen slachtoffers van oorlogsmisdaden doen herbegraven op plekken waar zij er Duitsland op het Nuremberg-tribunaal mee konden verdacht maken?

Niet langer dan gisteren toonde overigens CNN zelf nog beelden van een brutale raketaanval vanuit een amerikaanse gevechtshelikopter op een stel nietsvermoedende wandelende Iraakse burgers in een stadscentrum. De bom van 500 pond (!) was zogenaamd een precisiegeleid projektiel dat op ijskoude,kille aanwijzingen van een offscreen-stem de groep van een dertigtal personen in een klap van de kaart veegde. En dit terwijl nergens in de omgeving zelfs maar een miltair voertuig te bespeuren viel.Laat staan dat er enige intentie tot agressie aanwezig was. CNN vertelde er overigens uitdrukkelijk bij dat de beelden wel degelijk autentiek waren, in tegenstelling tot wat de militaire overheid tot dan toe had volgehouden. Nu, als CNN dergelijke beelden zelf in het nieuws brengt is er denk ik veel meer aan de knikker in deze oorlog waarin vooral het gezonde verstand al lang de grootste verliezer is, zoals een conservatief (!) parlementslid wat later op de BBC moest toegeven, evenals het feit dat ook het omverwerpen van een buitenlands regime totaal in strijd is met het VN-handvest. M.a.w , ook al verschuiven Bush en Blair handig het zwaartepunt en de rechtvaardiging van hun oorlog naar de verwijdering van Saddam van de macht, de oorlog blijft even onwettig als hij dat was op de eerste dag.