Vlaamse en federale beleidsverklaringen

De Vlaamse overheid vermindert het budget voor de aanleg van fietspaden en schuift de aanpak van zwarte punten door in de tijd. De federale regering stelt de evaluatie van de verkeerswet en de superboetes uit en gaat nog meer en achterbakser flitsen – vanop de bruggen – op de autosnelwegen.

Jos Robben - Meeuwen

Het paars beleid was duidelijk een ramp voor de staatskas. De regering heeft geen geld en zoekt duidelijk geld en wat is er dan gemakkelijker dan het hele debat over verkeersbeleid te herleiden tot het louter invoeren van snelheidsbeperkingen. De regering bewijst nogmaals zelf dat het gehele repressieve verkeersbeleid, met 70-diktaten en flitspalen op elke hoek van de straat, niet meer is dan een inkomstenbeleid, een ordinaire geldklopperij op kap van de automobilist