Belastingen

Heb ik dit goed gehoord? Er zijn 20 Miljard Euro achterstallige belastingen te innen. Wat houdt U tegen jongens? Investeer in modernisering van de belastingsdiensten, neem wat volk bij aan, dat betaald zich meer dan terug, er zal zelfs overschot zijn

P.R.

om de schulden af te bouwen en de beloftes die je gemaakt hebt na te komen