thumbnail: null
thumbnail: null

Riemst ondertekent SAVE-charter

Het gemeentebestuur van Riemst ondertekende maandagmiddag het SAVE-charter voor Steden & Gemeenten. SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Het charter is een initiatief van OVK (Ouders van Verongelukte Kinderen vzw).Riemst geeft hiermee een duidelijk signaal zich actief in te zetten voor meer verkeersveiligheid.

Lieve Ketelslegers

Één van de prioriteiten van het gemeentelijk beleid in Riemst is de verkeersveiligheid. Vanuit de gemeente zijn er de voorbije jaren al vele diverse dossiers, sensibiliseringscampagnes, … opgestart teneinde de verkeersveiligheid te verhogen. In de scholen worden er aangepaste verkeerslessen gegeven voor alle leeftijden.

Deelname aan en ondertekening van het SAVE-charter is voor de gemeente Riemst dus een logische stap. Het is een streven naar een maximale verkeersveiligheid want elk ongeval is er één teveel. De gemeente krijgt een jaar lang begeleiding van OVK, om een actieplan verkeersveiligheid uit te werken.

In dit actieplan worden de acties omschreven die de gemeente wil realiseren in het SAVE-jaar, die aansluiten bij de zeven SAVE-doelstellingen:1.De opmaak en evaluatie van een verkeersveiligheidsanalyse2.De implementatie van het STOP-principe3.De afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren4.Het garanderen van een hoog handhavingsniveau5.De voorbeeldfunctie van de stad/gemeente en van de beleidsverantwoordelijken6.Een actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren7.De opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren

OVK is een lotgenotenvereniging die families die hun kind hebben verloren in het verkeer ondersteund. OVK voert de strijd tegen een te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder daar waar het gaat om kinderen en jongeren.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio