Bijeenkomst Turkse en Belgische gezinnen

Op vrijdag 27 april bundelden de Vereniging voor Belgische-Turkse Vriendschap en Dialoog (Beltud), Vormingplus Limburg en het Provinciaal integratiecentrum (Pric) nogmaals hun krachten en organiseerden een bijeenkomst voor de deelnemers en gastfamilies van het project dat vorig jaar ter gelegenheid van het Suikerfeest en het Offerfeest werd gerealiseerd.

Sirin Bugöl

Met dat project leverde Beltud een bijdrage aan haar doelstelling om bruggen tot vriendschap te bouwen tussen de Turkse en Belgische gemeenschap. De Federatie van Actieve Verenigingen (Fedactio-Limburg), waarbij Beltud aangesloten is, was zo gastvrij om haar gebouw in Hasselt ter beschikking te stellen voor deze samenkomst.

De organiserende instellingen wilden met een diner de Turkse families, die tijdens het suiker- of offerfeest hun huis openstelden voor Belgische gasten, bedanken voor hun gastvrijheid. Naast de gastfamilies werden ook alle deelnemers, die de feesten beleefden bij een Turkse familie, uitgenodigd zodat iedereen de kans kreeg om elkaar nog eens terug te ontmoeten; een gelegenheid om de sociale cohesie te versterken. Bahattin Kocak, de regiodirecteur van Beltud Limburg, verwelkomde de gasten samen met Bayram Saatçi, medewerker aan het Pric, en Ellen Frissaer, medewerker Vormingplus Limburg. Na hun welkomsttoespraken werd er overgegaan tot het diner, dat in een gezellige sfeer verliep. De aanwezigen leerden elkaar beter kennen en er kwamen nieuwe vriendschappen tot stand. Ook werd er gepolst naar de reacties van de gasten omtrent de volgende stap in het project, nl. een bezoek van de Turkse families aan de Belgische deelnemers. Dit werd met veel enthousiasme onthaald door zowel de Turkse als Belgische gasten.

De avond werd afgesloten met het voornemen om elkaar in de toekomst nogmaals te ontmoeten.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio