Moederwerking project Peru ( Ayacucho)

Vorig jaar in september heb ik de keuze gehad uit acht projecten om mijn laatste jaar graduaat orthopedagogie te voltooien.De bedoeling van het project is dat de theorie die we doorheen de drie opleidingsjaren hebben verkregen om te zetten in de praktijk.

ben thijs

Voordat ik naar Peru vertrok kon ik mij moeilijk een beeld vormen van de situatie ter plaatse.Ik had wel enkele foto’s en filmpjes bekeken maar een juist beeld vormen van de situatie was zeker niet gemakkelijk.Eens aangekomen in Peru werden we meteen met de neus op de feiten gedrukt.

Wat we daar te zien kregen was niet te geloven.

De 1ste week dat we ter plaatse waren, zijn we huisbezoeken gaan doen bij moeders van een kind met een mentale en/of fysieke beperking.

Het verschil met onze levensstijl is gewoon niet te vergelijken: geen geld voor basisbehoeften, erbarmelijke huizen om in te wonen, slechte hygiëne,…

De moeders ervaren ook enorm dat ze gestraft zijn door God.

Ze moeten wel iets heel ergs gedaan hebben om een kind met een beperking te krijgen.

We hebben de 1ste week vooral geluisterd naar de verhalen van de moeders en we hebben geprobeerd om zo goed als mogelijk ons in te leven in de moeilijke omstandigheden/problemen waar zij dagelijks mee te kampen hebben.

Ondanks de afwijzing van de maatschappij houden de moeders enorm veel van hun kinderen.De 2de week zijn we gaan praten met 2 organisaties om een moederwerking op te starten.

Het doel van deze moederwerking is om de moeders tweemaandelijks te laten samenkomen om te praten over hun kind met een beperking en zo tips, gedachtegangen,… uit te wisselen en samen activiteiten te doen waarmee ze zo weer mee kunnen verdienen om te kunnen overleven.

We hebben ook heel wat individuele hulpvragen gekregen van de moeders: dagopvang, medicatie, luiers,…

In de 3de week zijn we aan de slag gegaan om zo veel mogelijk hulpvragen op te lossen.

Natuurlijk was dit financieel en praktisch niet mogelijk.

Dankzij de projectsubsidie van de stad Bilzen heb ik veel hulpvragen van moeders met een beperking kunnen oplossen.

Dit project heeft een enorme indruk op mij nagelaten en heeft mij doen beseffen hoe goed de mensen het hier in de Westerse cultuur hebben.

Terwijl ginder in Peru men dagelijks moet vechten voor te overleven en te voldoen aan de primaire basisbehoeften.

Dit is voor mij de unieke ervaring om stil te staan bij mezelf en om eens even stil te staan bij het leven.

Peru was voor mij een mooie, emotionele, ingrijpende ervaring.

Een ervaring om nooit meer te vergeten !


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio