Leden ziekenzorg Maaseik worden verwend door Scholengemeenschap Harlindis en Relindis

Er schreven dinsdag 24 april 47 leden van Ziekenzorg in om deel te nemen aan de verwennamiddag die de scholengemeenschap op de Campus Harlindis en Relindis aanbood.

De leerlingen hadden een divers keuzeprogramma opgesteld: spelen met het ‘Rad der Fortuin’, knutselen, gelaatsverzorging, manicure, rondleiding in de studiedomeinen hout en mechanica.

Anne-Pauline Bekkers

Bovendien hadden de leerlingen diezelfde ochtend verse overheerlijke wafels gebakken om bij de koffie te serveren. En de namiddag werd afgesloten met een toneeltje waar de deelnemers zich in de personages wisten te herkennen. Kortom, alles was benut om er een meer dan geslaagde namiddag van te maken.

Van harte wil ik namens de kernleden van Ziekenzorg het personeel en de leerlingen van de Scholengemeenschap danken voor hun ongelooflijke inzet en edelmoedigheid!

De zieken en ouderen werden verwend, maar wat ik nog het meest belangrijk vind is dat deze ontmoeting tussen jong en oud heeft bijgedragen tot een hernieuwde beeldvorming. Dat blijkt duidelijk uit de uitspraken die ik mocht opvangen en waarvan ik er graag enkele aanhaal: "Ik wist niet dat jongeren van vandaag zo vriendelijk zijn", "‘Wat zijn die leerlingen rustig op de speelplaats", "Welk een discipline heerst hier in de praktijklokalen" en "Wat een enthousiasme straalt het personeel hier uit."

Wanneer ik dat alles hoor, kan ik enkel hopen dat er getuigd zal worden over de ervaringen van de namiddag. Zulke getuigenissen dragen ertoe bij dat vooroordelen verdwijnen en dat er gewerkt wordt aan een betere wereld.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio