Jaarlijks meerdere doden door waterstofsulfide

Elk jaar sterven er een vijftal mensen omdat ze in een put of riolering bevangen raken door dampen van giftige waterstofsulfide. Die dampen komen vrij doordat er bladeren of mest liggen te rotten op de bodem. Als je de dampen inademt snijden ze meteen de adem af.

vmma:hetnieuws