Claradag in DE MINDERE

Op zaterdag 28 april nodigde museum DE MINDERE alle Clara’s, Klaartjes, Claires,…uit om de unieke tentoonstelling van hun naamgenoot te komen bekijken. De tentoonstelling ‘Clara 1212-2012, een sterke vrouw’ is één van de expo’s in het kader van de Trudofeesten.

Leen Jansen

De tentoonstelling in DE MINDERE geeft een beeld van het leven en de spiritualiteit van de heilige Clara, stichteres van de zusters Clarissen en vrouwelijke tegenhanger van Franciscus van Assisi. Enkele uitzonderlijke werken zoals het schilderij van David Teniers en het kostbare 15de-eeuwse handschrift over het leven van de zuster-claris Coleta, werden tijdens de rondleiding extra toegelicht door de gids. Daarnaast kwamen de genodigden heel wat te weten over het kloosterleven van de zusters-clarissen, een leven in stilte, achter slot en grendel.

Een deel van de tentoonstelling leidde door het aanpalende kloosterpand, dat uitzonderlijk voor deze tentoonstelling werd opengesteld door de pater-minderbroeders.

De Clara’s en Claire’s konden na de rondleiding nog nagenieten bij een kopje koffie en een stuk Haspengouwse taart. Het was een geslaagde namiddag met dank aan hun naamgenoot Clara uit de 13de eeuw.

De tentoonstelling Clara van Assisi, een sterke vrouw loopt nog tot en met 17 juni 2012

Info en openingsuren: www.trudofeesten.be of www.demindere.be


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio