Pesten op school

'Ze had absoluut geen tijd voor een babbel' (HBvL 25/09/04). Op lichtzinnige wijze wordt in genoemd artikel aan de hand van één voorval een onjuist beeld gegeven van de leerlingenbegeleiding van het IKSO. De werkelijkheid is heel anders.

Nelly Judong, directeur KSO Sint-Jozef - Bilzen Hoeselt

Het trachten te voorkomen en/of begeleiden van pesten maakt al vele jaren een wezenlijk deel uit van onze leerlingenbegeleiding. Naast een voortdurende aandacht en zorg voor een goede realtie tussen jongeren en volwassenen in het dagelijkse schoolleven worden op geregelde tijdstippen tijdens het hele schooljaar groepsvormende activiteiten georganiseerd: de onthaaldag op 1 september, een bezinnings- of vriendschapsdag in de loop van september, een studiereis in oktober enz.

Toch kunnen ook wij, ondanks alle inspanningen, inderdaad niet elke vorm van pesten uit onze school weren. Bij pesten volgen wij een vaste procedure. Daarbij besteden de school en ikzelf wel degelijk veel tijd in het zoeken naar oplossingen voor dergelijke problemen. Bewust van onze verantwoordelijkheid als opvoeders doen wij ons uiterste best om alle leerlingen te geven waarop zij recht hebben.

Niet voor niets kozen we als slogan voor onze schoolwerking 'IKSO, je school.... je thuis', een slogan die we samen met alle schoolbetrokkenen jaar in jaar uit proberen waar te maken.

Aangeboden door onze partners