Splitsing Brussel Halle Vilvoorde

De meerderheidsfracties van het Vlaams Parlement hebben in juni beslist om

Guido Ghekiere - Brussel

het voorstel tot splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde onverwijld in te

dienen.

De begrotings- en andere problemen die nu aangehaald worden om de splitsing

uit te stellen, waren op dat ogenblik reeds gekend.

Ondergeschikt echter aan die timing, lijkt me het (schuldig ?) negeren

van de Franstalige Gemeenschap van België van een essentiële vraag: waarom

voor de Franstaligen in Vlaanderen rechten opeisen die sinds 1830

systematisch geweigerd worden aan de in Wallonië gevestigde Vlamingen?

In zoverre zelfs dat verkozenen van Vlaamse partijen de toegang ontzegd

werd tot de Waalse Gewestraad en tot de Franse Gemeenschapsraad, en dit in

schrille tegenstelling tot die arrogante, nationalistisch-racistische en

onverdraagzame Vlamingen die de verkozenen van Franstalige partijen wel

toelaten tot het Vlaams Parlement.

Te weten de heren Van Eyken en Peeters. Deze laatste verkoos weliswaar, na

tot de eedaflegging te zijn uitgenodigd door het Vlaams Parlement, de eed af

te leggen in de Franse Gemeenschapsraad.

Waarom dus het territorialiteits- en taalkundig homogeniteitsprincipe

toepassen op de Vlamingen in Wallonië en persoonlijke rechten vorderen voor

de Franstaligen in Vlaanderen ?

Een restant van een bepaalde Herrenvolkmentaliteit ?