Brussel Halle Vilvoorde

Bij de trouwens nutteloze discussie over de opdeling van een arrondissement dat voor een part in de deelstaat Brussel en voor het overige in de deelstaat Vlaanderen is gelegen, wordt systematisch over het hoofd gezien, dat het hier gaat om een constructie die diametraal in strijd is met de Belgische grondwet.

W.A. - Hasselt

En gesteld dat wij door de toepassing van de grondwet, wat toch een MUST is, alle 'Vlaamse' zetels verliezen in Brussels parlement en regering ? So what ? Heeft de 'kunstmatige' aanwezigheid van Nederlandstalige verkozenen ooit iets opgeleverd voor de Vlamingen in Brussel of voor Vlaanderen ? Een Vlaamse nederlaag in Brussel, zou de onderhandelingspositie van Vlaanderen in het federale België enorm versterken. Een 60N- 40F- taalrol- verhouding kan dan immers worden afgedwongen in plaats van het huidige fifty-fifty- onrecht in Regering, Arbitragehof, Hof van Cassatie, Raad van State, diplomatie, krijgsamcht, enz. Dat is de kern van de zaak, - nu al 174 jaar lang.