Dierenrechten

Ik ben een trouwe kijkster van Nachtwacht en maak van de gelegenheid gebruik om u te feliciteren met de keuze van interessante onderwerpen en uw gedegen manier van modereren. Wat betreft de uitzending van vanavond, heb ik het volgende onthouden over de stelling 'Hebben dieren rechten':

Maria Borremans - Brussel

- De stelling van de heer Wajsberg was een doodgewoon dogma: er volgde geen enkele redelijke bewijsvoering. Hij gaat gewoon uit van een vermeende SUPERIORITEIT van de mens , die het MORELE RECHT verleent niet-menselijke dieren te gebruiken (laat ons aub niet belachelijk doen door het over wormen te hebben).

Vermits het hier toch om een ETHISCH debat ging , zou volgende vraag moeten gesteld zijn : wàt verleent de mens superioriteit boven alle andere medebewoners van deze aarde? Door het intelligentste (?? ?) wezen te zijn? Trouwens, mocht de mens al slimmer zijn: geeft slimheid het recht anderen te misbruiken? En mogen de domme mensen dan ook door de slimmeriken uitgebuit worden?

ETHISCH gezien kan het gebruik van dieren gewoon NIET GERECHTVAARDIGD worden. Laat ons toch eens eerlijk zijn : het gaat gewoon om het RECHT VAN DE STERKSTE. Tradities, godsdienst ( de mens als kroon op de schepping), gemakzucht, egoïsme, lafheid, economie en vuig geldgewin, deze dingen sussen het geweten van de uitbuitende mens.

- Dierproeven! Hebben inderdaad vaak geen enkel nut hebben voor de mens, daar zijn immers voldoende bewijzen voor : nog maar een paar dagen geleden werden weer eens 2 geneesmiddelen uit de handel genomen, en vergeet het beruchte Softenon/Contergan niet , ALLEMAAL OP DIEREN GETEST . Dierproeven ontzeggen dieren hun recht op een bestaan vrij van opzettelijke en onbeschrijfelijke kwellingen - of hebben ze dat recht ook al niet? Bovendien beroven ze hen van hun vrijheid (of ze nu in het wild gevangen zijn of “gekweekt”), reduceren hen tot een “ding” en wegwerpartikel, en zijn krapuleus, tenzij men het normaal vindt gevoelige, levende wezens op een afschuwelijke manier te pijnigen en ze op te zadelen met ziektes waarmee ze meestal en eigenlijk niks te maken hebben. Vivisectie is ETHISCH onverantwoord en kan inderdaad alleen maar goedgepraat worden door te proneren dat het “slechts” dieren zijn en dus sowieso minderwaardig. Minderwaardig! De nazi’s en de Japanners dachten net zo over Joden, zigeuners, Koreanen enz tijdens WO II.

Bovendien is er een belachelijke contradictie: enerzijds vivisectie goedpraten door de immense kloof die er zou bestaan tussen mens en dier; anderzijds is de psychiatrie de grootste verbruiker van dieren en erkent hierdoor de gelijkenis tussen mens en dier. Naar gelang het ons uitkomt: de een keer té verschillend om onze gelijken te zijn en rechten te hebben, anderzijds zô op ons gelijkend dat we ons op hun reacties en gedragingen baseren om mensen te behandelen.

Hier past slechts een woord : IMORREEL!

- Wie geen zelfbewust zijn heeft, heeft geen rechten : zwaar mentaal gehandicapte mensen hebben dus ook geen rechten? Of toch wel, maar dan weer uitgaande van de ethisch niet bewezen goddelijkheid van de mens? Of gaat het dan weer om een soort gevoel van Verwantschap met het eigen ras? Ik wed dat de heer Wajsberg zich nochtans meer verwant voelt met zijn Labrador dan met een Dutroux. En Ossama Bin Laden, dat is ook een mens en mag dus vossen kweken, ze anaal/ vaginaal elektrocuteren en hun vel kadoo doen aan zijn madam!

BTW, waarom telt die heilige verwantschap overigens niet mee als het om het uitmoorden van andere mensen gaat ten tijde van oorlog, vooral als hij zogezegd “gerechtvaardigd” is? Mag ik overigens de Joodse filosoof Theodor Adorno citeren ? Auschwitz begint daar waar mensen naar een slachthuis kijken en zeggen “ ach, het zijn slechts dieren”.

Tenslotte : “Women are the negroes of the world” – inderdaad, in een groot deel van de wereld is dat zo . Maar toch zijn dieren de échte verschoppelingen van de HELE wereld.

Uitbuiting van de zwakkeren is van alle tijden, heden ten dage loopt het echter de spuigaten uit. Gelukkig zijn er ook mensen die het verschrikkelijke lot van de weerlozen en rechtlozen trachten te verbeteren, belangloos en ondanks alles. Laat ons hopen dat zij erin slagen de mensheid een geweten te schoppen.

Met vriendelijke groeten en verder nog veel sukses toegewenst.

Meer over Tongeren