DHL

Mocht ik eerste minister zijn, dan zou ik al enkele maanden geleden een vergadering hebben georganiseerd met alle betrokken deelregeringen waarbij ik in dit overleg de deuren van het gebouw waarin dit overleg plaatsgrijpt zou sluiten. Beste Guy, een beetje machiavellisme kan af en toe geen kwaad. Toon uw tanden. Ik heb natuurlijk makkelijk praten.

Andy Vermaut - Koekelare

De heren en mevrouw bestuursleden van dit land en zijn deelregeringen zouden van mij pas naar buiten mogen gaan, wanneer er een echt akkoord is. Dit alles in het belang van de natie en ook in het belang van jobs die dan weer de staatskas zouden kunnen spijzen. Dat hierbij heel wat te pas komt is een feit, maar nu mogen we ons met zijn allen in vraag stellen.

De uitbreiding van DHL is immers een symbolisch dossier. Het stelt ons staatsmodel in vraag.

Mocht men nu bij de bevolking een referendum organiseren, zou men zien dat meer dan 90 procent van de mensen ja zou zeggen aan het meest gunstige uitbreidingsscenario dat DHL vooropstelt. I

k vind het jammer dat door allerlei manoevers en de energie van de haat en de tweestrijd tussen machtspartijen en deelregeringen de wil van het volk niet wordt ingewilligd. De politiek moet in de eerste plaats een kader scheppen waarin ondernemingen kunnen uitbreiden. Ondernemingen zijn immers de motor van onze natie.

Met extra werkgelegenheid zorg je er ook voor dat je mensen opnieuw hoop heeft om te kunnen dromen. Werken is immers een sociaal gebeuren die je in staat stelt om zelf je eigen leven extra te organiseren. Met extra werkgelegenheid ga je ook de criminaliteit inperken en mensen terug een doel geven in hun leven. Laat ons a.u.b. ook al deze factoren niet vergeten.

Er is veel tijd verloren gegaan, maar ik hoop ten volle dat DHL ons land niet naar de afgrond brengt en dat ze zelf bij DHL hun hart laten spreken en dus in geen geval overhaaste beslissingen nemen.

Er staat immers veel te veel op het spel. Red onze natie a.u.b en geef ons allen a.u.b opnieuw vertrouwen in onze economie. Het zal iedereen ten goede komen. Toon de wereld ook dat DHL een ethische onderneming is die de waarden van een moderne democratie hoog in het vaandel draagt.

Beste Guy - ik reken op jou! Vecht in ons aller belang voor onze toekomst... van onze kinderen, onze kleinkinderen, onze natie!