De pastorij van Alken

In het verslag van de gemeenteraad van Alken schrijft uw verslaggever dat ik het ‘enigszins misplaatst’ zou vinden dat precies nu 85.000 euro wordt uitgetrokken voor schilderwerken aan de pastorij en het plaatsen van een keuken. Ik weet niet op welke basis uw verslaggever dit schrijft, want er is op geen enkele manier sprake geweest van ‘misplaatst of ongepast’, en ook het tijdstip is op geen enkele manier ter discussie geweest. Integendeel, als men werkzaamheden wil doen is het uiteraard nu wél het goede moment door de verhuis van pastoor Swinnen. Nu wordt in het verslag de indruk gewekt dat de huisvestingsplicht van de nieuwe pastoor in vraag zou worden gesteld.

Flor Orij - Alken

Niets is echter minder waar. Wel is het normaal en getuigt het van goed bestuur en verantwoordelijkheid, wanneer een gemeenteraadslid bij een investering van 90.000 euro '(bijna 4 miljoen franken) wat vragen stelt. Het gaat uiteindelijk toch over belastingsgelden van de Alkenaar.

Ik heb me afgelopen zaterdag trouwens persoonlijk laten rondleiden in de pastorij en ik ben ‘geschokt’ terug buiten gekomen, door de dingen die ik daar heb gezien. Het is ongehoord iemand te huisvesten, wie het ook moge zijn, in een huis in dergelijke toestand. Ik betreur trouwens dat de gemeente haar eigendom zo ver laat onderkomen. Mijnheer pastoor Swinnen had, wat mij betreft, veel eerder aan de alarmbel mogen trekken. Dat hij dat niet deed siert de man. Ik zou zeker niet wensen dat een nieuwe pastoor zou moeten intrekken in een pastorij in deze toestand. Ik denk trouwens dat de kostprijs van 90.000 euro nog zeer onderschat is om het ganse huis terug in orde te zetten.

Verder heet ik pastoor Eric Reynders van harte welkom in onze gemeente en in mijn parochie.

Wij zullen van harte zorgen voor een gezellig(e) (t)huis.