Asielzoekers

'Asielzoekers' (HBvL 01/10/04). Het opiniestuk van vertelt wat het Vlaams Blok al jaren zegt. Maar voor het VB een cordon en een proces. Hier dan de tekst;

Koen Ooms - Hasselt

“…Dan liever de plannen die door de Nederlandse regering en door onze eigen minister van Binnenlandse Zaken geopperd zijn: opvang van vluchtelingen zo dicht mogelijk bij en liefst in hun landen van herkomst. Een beleid dat ontworteling vermijdt en mensen uit handen van mensensmokkelaars houdt, is in elk opzicht verkieslijk”.

Maar in volgende alinea slaat hij de bal weer volledig mis.

“Of daarmee ook de migratiestromen naar het rijke Europa bedwongen worden? Het is niet alleen onwaarschijnlijk - het is voor een deel zelfs ongewenst. Ons vergrijzende Europa heeft behoefte aan nieuwkomers. Alleen niet in wrakke schepen of aangespoeld op een Spaans strand”.

Als men aan de vergrijzing een halt wil toeroepen zal het niet door de asielzoekers gebeuren. Onder de allochtone werknemers zou de werkloosheid enorm stijgen, hetgeen zowel voor de arbeidsmarkt problemen stelt alsook voor het financiële aspect hiervan.

Men kan enkel baat hebben bij een actief gezinsbeleid, dwz afschaffing discriminatie van gehuwden, opvoedersloon, gelijkschakeling kindergeld alsook voor meer kinderopvang, ouderschapsverlof enz. Kortom meer steun aan gezinnen die kinderen willen opvoeden hier in eigen land.