Federaal België?

Volgens artikel 1 (één) van de Grondwet is België een federale staat. Maar is dat wel zo ? In alle federale staten zijn de deelstaten gewapend met elk zijn eigen geüniformeerde 'State Police', soms ook nog met een 'National Guard' (een staat- militie betaald door de federatie), eigen (straf)- recht, rechtbanken en magistratuur. In België is de federale politie geüniformeerd, - zo iets is ondenkbaar in een federale staat. Een federatieve staatsinrichting heeft natuurlijk een uitgebreide politiemacht tot haar beschikking, maar dan wel in burger. Die politie kennen wij als veiligheid en inlichtingendiensten en in de Angelsaksische landen als 'special services' of als 'special forces' (militair). Daarbij mogen niet worden vergeten de 'Narcotics' of anti- drugs geheime diensten, de belastingen- en de douane- en accijnzen- opsporigs-diensten. Zelfs de Post, want ook die is in Amerika een federale overheidsdienst, heeft haar eigen geheime agenten in burger, die trouwens gekend staan om hun successen. Het zal dus nog wel een tijdje duren vooraleer België zal worden opgenomen in het

Willy Alenus - Oostende

uitgelezen gezelschap van federale staten, bestaande uit Zwitserland, de Verenigde Staten, de Bondsrepubliek Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Brazilië, enz.