Speelbal

Soms gebeuren dingen in het leven die we niet begrijpen en nog veel minder kunnen plaatsen. Je kan je dan werkelijk een ‘speelbal’ voelen. Een griezelig spel waarvan we het scenario niet kennen of kunnen vermoeden. Dan kan het leven werkelijk ‘zwaar’ worden en haast onleefbaar zijn.

Ann

Heen en weer geworpen, geslingerd of misschien wel getrapt worden! Dat komt hard aan. Op een bepaald ogenblik slachtoffer worden en zijn, is zéér pijnlijk. Slachtoffer is inderdaad een goed woord om precies aan te duiden wat er zich eigenlijk afspeelt. Iets tegen wil en dank toch moeten ondergaan, zitten spartelen als iemand aan de galg, een lijden dat zich tergend lang uitstrekt in de tijd en waarvan je niet weet hoelang het nog zal duren. Maar je moet erdoorheen! Dat kan je letterlijk een ‘offer brengen ‘ noemen. Velen beklagen zich dan, worden wanhopig, woedend en kwaad en anderen moeten het vaak ontgelden. Sommigen echter doen dit met opgeheven hoofd en waardig. Welk diep mysterie! Wat is hun geheim?