Wellense RUP Natuur is een Vlaamse primeur.

Wellen is de eerste gemeente in Vlaanderen die er in slaagt om een Ruimtelijk UitvoeringsPlan natuur" dat zich uitstrekt over het ganse grondgebied van het dorp volledig af te ronden. Oorspronkelijk was het de bedoeling om een aantal kleine gebedjes met waardevolle natuur een betere bescherming te bieden.

Dirk Ottenburghs

Maar al gauw bleek dat er veel meer mogelijkheden waren binnen dit RUP.

De basis van het plan, waardevolle natuur beter beschermen is zeker gelukt. Zo kregen Graeterbeemd, Ulbeekse Bossen, gebied Langenakker, de hellingen in Vrolingen, Bonderkuil, park van kasteel Trockaert, Maupertuus en de weide van CanadaWinning een betere bescherming. Soorten als gevlekte orchis, kamsalamander, ijsvogel, sleutelbloem, bosanemoon zullen zeker profiteren van deze nieuwe status.

Tijdens het parcours dat er voor de tot stand koming van dit RUP is afgelegd, werd er overleg gepleegd met alle actoren die actief zijn in de geselecteerde gebieden. Zowel landbouwers, buurtbewoners, ondernemers,... kregen de kans om hun bemerkingen over het voorgestelde plan te geven. Hierdoor ontstond een zeer evenwichtig plan met een groot draagvlak.

Het feit dat de meeste instanties die advies moesten geven over dit plan zeer positief waren is daar een bewijs van. Het nieuwe RUP levert voor heel wat doelgroepen extra mogelijkheden op. Zo kunnen landbouwers nu ook profiteren van subsidies die hun keuze om meer natuurvriendelijke methodes te gebruiken beloont.

Een ander voorbeeld is dat heel wat buurtbewoners hun tuin, die dikwijls nu nog in landbouwgebied ligt, zien omgevormd naar tuinzone, de bestemming die deze zones trouwens in werkelijkheid ook hebben.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio