Passie en Moord...

Meer dan 100 bezoekers, waarvan ongeveer twee derden dames, mocht een fiere voorzitter Annie Aerts begroeten voor de open vergadering van de Genkse serviceclub Inner Wheel. Openbaar aanklager Patrick Boyen, bekend van o.a. het proces van de parachutemoord en vele andere rechtszaken, onderhield de aanwezigen op bijzonder boeiende wijze.

jef gabriels

Hij vertelde niet alleen over het waarom en het hoe van een assisenzaak, maar ook over de geschiedenis ervan. Of hoe meer dan honderd vijftig jaar geleden ook de diefstal van een koe voor assisen kon komen… Zowel vroeger als nu is het de openbare aanklager die de samenleving, “het volk” vertegenwoordigt.

Tegenwoordig handelt een assisenproces echter bijna uitsluitend over moordzaken. Opvallend daarbij is hoe dikwijls het gaat om moorden die hun oorzaak vinden in een passionele situatie. Even opvallend is dat een jury, die vaak bij het begin van een proces bestaat uit weifelende en onzekere mensen, door het volgen van de pleidooien en verklaringen, steeds groeit en tot een weloverwogen en gemotiveerde besluitvorming komt…

Niet alleen het bestuur van Inner Wheel was tevreden, maar ook de aanwezigen, want het was een uitermate boeiende avond! En de opbrengst van de avond gaat naar “Annick for Kenya”, een project van de ouders Van Uytsel.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio