Bezoek aan redactie door Sint-Martinusscholen

Maandag brachten een 15-tal leerlingen van de Sint-Martinusscholen uit Herk-De-Stad een bezoek aan de redactie van “Het Belang Van Limburg” . Dat bezoek kaderde in het GIP (geïntegreerde proef) van twee leerlingen van de Sint-Martinusscholen, nl. Bram Raskin en M. V.

Hun eindwerk handelt namelijk over “De Nieuwsgaring bij Jongeren” .

Rond dat thema hebben ze eerst een grootschalige enquête afgenomen in hun school. Het resultaat van die enquête was zeer verrassend want hieruit bleek dat maar liefst 49% van de jongeren uit het 5de en 6de middelbaar bijna nooit de actualiteit volgt. Het merendeel van de 51% die het nieuws wel volgde, volgde daarenboven vooral sensatie- i.p.v. kwaliteitsnieuws.Door die verrassende resultaten hebben ze een aantal acties op poten gezet om de nieuwsgaring bij jongeren te stimuleren. Zo maakten ze een nieuwsoverzicht waarin ze moeilijke begrippen en situaties uit het nieuws verklaarden. Verder organiseerden ze een actie waarbij de toegang tot nieuws voor jongeren werd vergemakkelijkt. Ten slotte organiseerden ze het bewuste bezoek aan de redactie van “Het Belang Van Limburg”, hiervoor selecteerden ze de klas die het slechtst had gescoord op de enquête. Met dat bezoek probeerden ze de leerlingen extra te motiveren maar vooral te interesseren in nieuws en actualiteit. De eerste reacties over de initiatieven van de deelnemende leerlingen waren zeer positief.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio