Stadswal en -muur bedreigd

Grote verontwaardiging en bezorgdheid bij de leden van de kunstkring Arnold Sauwen en bij zij die het historisch patrimonium van Stokkem een warm hart toedragen.

Langs de Stadsgraaf is de aannemer, in opdracht van het stadsbestuur, gestart met de herinrichting van Tugela en de restauratie van de wal.

Jean Pierre Yzermans

Met grote middelen worden de kwetsbare verdedigingswerken aangepakt. Wal en muren werden in de middeleeuwen opgericht om de stad te beschermen tegen vreemde indringers en het zwellende water wanneer de Maas overstroomde.

Er is al meermaals gevraagd, en beloofd, de muren en de aarden wallen te herstellen in de sfeer van de middeleeuwse glorie en functie.

Renovatiewerken vragen preciesheid en dienen voorzichtig uitgevoerd. Begrijpelijk dat de aanpak met grote middelen twijfels oproept en dat men angstig het lot van de verdedigingsvesten volgt.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio