Zorro de Goudvis

In verband met de berichtgeving en lezersbrieven over de goudvis van

Sandra In't Panis, GAIA - Brussel

Thuis, het volgende: het sturen van onze typebrief (een zeer

vriendelijke brief trouwens, want de media heeft het graag over een

boze brief van GAIA) met informatie over hoe goudvissen moeten gehouden

worden en hoe de makers van Thuis het slechte voorbeeld geven (zelfs al

belandt de vis na de opnames in een aquarium), heeft ons zowat 5 minuten

tijd gekost en we doen dit inderdaad wel meer als we in een TV-programma

een goudvis in een bokaal zien, niks om u druk over te maken. Uiteraard

zijn we er ons van bewust dat er andere prioriteiten zijn. Een

journalist van het Belang krijgt ons ledenblad onder ogen en belt om ons

daarover iets te vragen. Journalisten bellen Michel Vandenbosch en twee

dagen later staan alle kranten vol hierover, en hoe. Het is de media die

er een hele hetze rond maakt, niet GAIA. Het zijn de lezers die er een

ramp van maken, niet GAIA. In de Nederlandse Volkskrant werd ook

bericht over deze kwestie: positief informerend zonder hetzerig te doen.

Daar weet men elementair respect voor dieren blijkbaar nog naar waarde

te schatten. In de Belgische kranten is de overheersende toon echter

negatief jegens GAIA en worden we graag als overdrijvers afgeschilderd.

Waarom toch? Om te onderstrepen dat mensen zich geen barst moeten

aantrekken van hoe stomme goudvissen gehouden moeten worden? Elke

aquariumliefhebber die vissen zo goed en zo lang mogelijk in leven wil

houden en weet waar hij mee bezig is, zal beamen dat bokalen niet

geschikt zijn om vissen in te houden. Het is hier gewoon een kwestie is

van elementaire kennis hoe je dieren behoorlijk houdt en dus ook van

elementair respect voor de noden van de dieren. Overigens wilde GAIA

niet per se dat Zorro uit de serie zou geschreven worden. De makers van

Thuis hadden zich evengoed een geschikt aquarium kunnen aanschaffen en

zo het goede voorbeeld geven. Ik hoop dat hiermee deze kwestie

afgesloten is. We hebben al meer tijd gestoken in het weerleggen van

slechte berichtgeving en lezersbrieven dan in de brief naar de makers

van Thuis zelf&

Meer over Luik