Bezield (deel 1 van 2)

Praten over de ziel mag weer, ook al beweren sommige wetenschappers dat alles in ons leven bepaald en gestuurd wordt door onze hersenen. Sommigen noemen de ziel 'de verborgen bron van het leven'. Als we niet vanuit ons verstand leven kunnen we op een dieper niveau geraakt worden door mededogen, vriendschap, liefde en tederheid.

Ann

Wie die diepere laag in zichzelf ontdekt en beleeft, ervaart meer dan 'ik', meer dan presteren en succes. Gedrevenheid, enthousiasme, zijn dan als brandstof van de ziel te ervaren. Mia Leyssen, professor Psychologie in Leuven, noemt 'ziel' het beste van mezelf, het meest vitale van ons bestaan. Het is een heel lichamelijke beleving waarin iets meetrilt van 'er is meer, er is een vonk'. Ons leven wordt wellicht het sterkst gekleurd door bezielde ervaringen en niet zozeer door theorieën. Bezielde ervaringen zijn soms te beleven in hartelijke relaties, in de stilte van de natuur, in een open gesprek, een eerlijk getuigenis. Bij zulke bezielde momenten wordt het beste in ons als het ware naar boven gehaald. Dan voelen wij ons bezield.